Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
03 / 06.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 27 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 28 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 29 Toimitusjohtaja/3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Mika Ebelingin valtuustoaloitteesta vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta (pdf) (html)


§ 30 Toimitusjohtaja/4

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto Päivi Lipposen ym. aloitteesta koskien suunnitelman laatimista kaupungin asuntokannan kunnon selvittämiseksi (pdf) (html)


§ 31 Toimitusjohtaja/5

Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman arkkitehtisuunnittelusopimuksen muuttaminen (pdf) (html)


§ 32 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimiston asuntojen varaus- ja myyntitilanne (pdf) (html)


§ 33 Toimitusjohtaja/7

Heka Arabianranta Lontoonkujan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 34 Toimitusjohtaja/8

Heka Myllypuro Yläkiventie 5:n peruskorjauksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 35 Toimitusjohtaja/9

Kokouksessa esille tulevat muut mahdolliset asiat (pdf) (html)


§ 36 Toimitusjohtaja/10

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15