Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
02 / 20.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 16 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 18 Toimitusjohtaja/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 19 Toimitusjohtaja/4

Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 20 Toimitusjohtaja/5

Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 21 Toimitusjohtaja/6

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2012 talousarvion toteutuminen (pdf) (html)


§ 22 Toimitusjohtaja/7

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tuotanto-ohjelmien toteutuminen vuonna 2012 (pdf) (html)


§ 23 Toimitusjohtaja/8

Vuoden 2013 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 2014 ja 2015 (pdf) (html)


§ 24 Toimitusjohtaja/9

Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2013 (pdf) (html)


§ 25 Toimitusjohtaja/10

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 26 Toimitusjohtaja/11

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15