Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
01 / 06.02.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Toimitusjohtaja/2

Asuntotuotantotoimikunnan sihteerin valinta (pdf) (html)


§ 2 Toimitusjohtaja/3

Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014 (pdf) (html)


§ 3 Toimitusjohtaja/4

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 4 Toimitusjohtaja/5

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 5 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Kotisataman luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 6 Toimitusjohtaja/7

Asunto Oy Helsingin Leonsataman luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Toimitusjohtaja/8

Heka Puistola Suuntimotie 16 peruskorjauksen luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Toimitusjohtaja/9

Helsingin Asumisoikeus Oy/Alppikylänpuiston urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 9 Toimitusjohtaja/10

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/Kehitysvammaisten räätälöity asuntoryhmä Aurinkolahden kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)


§ 10 Toimitusjohtaja/11

Asuntotuotantotoimiston henkilökuntayhdistys ry:n avustusanomus (pdf) (html)


§ 11 Toimitusjohtaja/12

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Böstaksentien arkkitehtisuunnittelun lisätyöt (pdf) (html)


§ 12 Toimitusjohtaja/13

Asuntotuotantotoimikunnan perehdyttämiskoulutus (pdf) (html)


§ 13 Toimitusjohtaja/14

Kokouksessa esille tulevat muut mahdolliset asiat (pdf) (html)


§ 14 Toimitusjohtaja/15

Seuraava kokous (pdf) (html)


§ 15 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15