Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
13 / 19.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 159 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 160 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 161 Toimitusjohtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 162 Toimitusjohtaja/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 163 Toimitusjohtaja/5

Heka Kontula Kotikonnuntie 14 ER arkkitehtisuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 164 Toimitusjohtaja/6

Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 3:n, Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1:n, Asunto Oy Helsingin Pojamankallion ja Helsingin Asumisoikeus Oy Disankallion erikoissuunnitteluryhmän suunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Arviointitaulukko


§ 165 Toimitusjohtaja/7

Helsingin Asumisoikeus Oy Valssimyllyn ja Asunto Oy Helsingin Myllypihan KVR-urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja


§ 166 Toimitusjohtaja/8

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 talousarvion kolmas toteutumisennuste (pdf) (html)

Liite 1

Ennuste 3 2016


§ 167 Toimitusjohtaja/9

Asuntotuotantotoimikunnalle osoitettu tietopyyntö (pdf) (html)


§ 168 Toimitusjohtaja/10

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 169 Toimitusjohtaja/11

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15