Suoraan sisältöön

Asuntotuotantotoimikunta
10 / 02.09.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 122 Toimitusjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 123 Toimitusjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 124 Toimitusjohtaja/3

Heka Malmi Teerisuontie 27 luonnospiirustusten hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 125 Toimitusjohtaja/4

Helsingin Asumisoikeus Oy Fannynkallion, Heka Kuninkaantammi Sienakuja 2:n ja Heka Taidemaalarinkatu 2:n viitesuunnitelmien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 126 Toimitusjohtaja/5

Heka Konala Hilapellontie 2b kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Avauspöytäkirja

Liite 2

Urakkatarjousten vertailulomake


§ 127 Toimitusjohtaja/6

Asunto Oy Helsingin Rio -nimisen yhtiön perustaminen ja hallituksen nimeäminen (pdf) (html)


§ 128 Toimitusjohtaja/7

Kokouksessa esille tulevat muut asiat (pdf) (html)


§ 129 Toimitusjohtaja/8

Seuraava kokous (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15