Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
01 / 26.01.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 4 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomus vuodelta 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan tilinpäätös 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 6 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Osaamisen kehittämissuunnitelma 2017 ZOO.pdf

Liite 4

Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma 2017.pdf


§ 7 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan tulosbudjetin sekä hinnaston vuodelle 2017 hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 8 Eläintarhan johtaja/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15