Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
06 / 03.11.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 34 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 35 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 36 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 37 Eläintarhan johtaja/4

Lausunto Lasse Männistön valtuustoaloitteesta lasten ja nuorten harrastustoiminta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite kvsto 28.9.2016 asia 21


§ 38 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 3/2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan Saukkotarhan peruskorjaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 40 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan Ilvestarhan tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Eläintarhan johtaja/8

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15