Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
02 / 21.01.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 4 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 5 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 6 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 7 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomus vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2015 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 9 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Osaamisen kehittämissuunnitelma 2016 ZOO.pdf

Liite 4


§ 10 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan tulosbudjetin 2016 hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 11 Eläintarhan johtaja/8

Eläintarhan johtokunnan lausunto Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 12 Eläintarhan johtaja/9

Eläintarhan johtokunnan ylimääräinen kokous 4.2.2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Eläintarhan johtaja/10

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15