Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
03 / 21.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 21 Eläintarhan johtaja/1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 22 Eläintarhan johtaja/2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 23 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 24 Eläintarhan johtaja/4

Eläintarhan johtokunnan kokoontuminen syyskaudella 2015 (pdf) (html)


§ 25 Eläintarhan johtaja/5

Tiedoksi Korkeasaaren Ystävät ry:n toiminta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Toimintakertomus 2014

Liite 4


§ 26 Eläintarhan johtaja/6

Luontokoulurakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Eläintarhan johtaja/7

Eläintarhan johtokunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2014 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, eläintarhan johtokunta.pdf

Liite 2


§ 28 Eläintarhan johtaja/8

Korkeasaaren eläintarha talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 2016

Liite 9


§ 29 Eläintarhan johtaja/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15