Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
01 / 12.02.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 4 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomus vuodelta 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 5 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2014 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 6 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 7 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan tulosbudjetin 2015 hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Eläintarhan johtaja/8

Korkeasaaren eläintarhan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Eläintarhan johtaja/9

Taloushallintopalvelun palvelusopimus vuodelle 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 10 Eläintarhan johtaja/10

Palveluiden hankkiminen Helsingin kaupungin Palvelut Oy:ltä Korkeasaaren eläintarhalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 11 Eläintarhan johtaja/11

Lausuntopyyntö Helsingin yleiskaavasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15