Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
06 / 11.12.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 42 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 44 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HAP viran täyttö 11.12.2014 hakijoiden yhteenveto.pdf


§ 46 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 47 Eläintarhan johtaja/6

Vesireittiliikenteen kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 48 Eläintarhan johtaja/7

Esitys Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan uudeksi johtosäännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 49 Eläintarhan johtaja/8

Palveluiden hinnoittelu vuodelle 2015 sekä päätösvallan delegointi alennetun ja ilmaisen pääsylipun osalta (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Eläintarhan johtaja/9

Ravintolatoiminnan kilpailutuksen periaatteet (pdf) (html)


§ 51 Eläintarhan johtaja/10

Ksv:n lausuntopyyntö: Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys, asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12305) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Eläintarhan johtaja/11

Korkeasaaren eläintarhan investointihankkeet vuodelle 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Eläintarhan johtaja/12

Eläintarhan johtokunnan kokoontuminen kevätkaudella 2015 (pdf) (html)


§ 54 Eläintarhan johtaja/13

Sovintosopimus työsuhteen päättämistä koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Sovintosopimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15