Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
04 / 14.08.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 26 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 27 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 28 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 29 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

ETJ hakijat yhteenveto ilman henkilötietoja ja omaa esittelyä


§ 30 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan 125-vuotishistoriikin hankinnassa eteneminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 2/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan käytännöt ilmaisen tai alennetun pääsymaksun myöntämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15