Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
03 / 05.06.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 16 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 18 Eläintarhan johtaja/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 19 Eläintarhan johtaja/4

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2013 arviointikertomuksesta. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 21 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan henkilöstön hankintavaltuuksien vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 22 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan toimintasäännön tarkistaminen eräiltä osin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 23 Eläintarhan johtaja/8

Korkeasaaren eläintarhan kea-tarhan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 24 Eläintarhan johtaja/9

Kaupunginhallitukselle annettu lausunto Laajasalon raideliikenteen YVA-selostuksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Eläintarhan johtaja/10

Eläintarhan johtokunnan kokousajat syyskaudella 2014 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15