Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
05 / 12.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 41 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 42 Eläintarhan johtaja/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 43 Eläintarhan johtaja/3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 44 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Eläintarhan johtaja/5

Kuraattori Nina Trontin valitseminen eläintenhoitoyksikön johtoon (pdf) (html)


§ 46 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan rakennushankkeet 2014-2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 47 Eläintarhan johtaja/7

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15