Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
04 / 21.11.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 32 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 33 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 34 Eläintarhan johtaja/3

Korkeasaaren eläintarhan intendentin virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen (pdf) (html)


§ 35 Eläintarhan johtaja/4

Esitys kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämisestä (pdf) (html)


§ 36 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan palvelujen hinnoittelu 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Eläintarhan johtaja/6

Siivouspalveluiden tilaaminen Palmia-liikelaitokselta (pdf) (html)

Liite 1


§ 38 Eläintarhan johtaja/7

Ksv:n lausuntopyyntö: Sörnäisten, Kalasataman (10.ko) asemakaavan muutos nro 12222, Kalasataman keskuksen maanalainen pysäköintilaitos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Eläintarhan johtaja/8

Eläintarhan johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2014 (pdf) (html)


§ 40 Eläintarhan johtaja/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15