Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
03 / 03.10.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 23 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 24 Eläintarhan johtaja/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 25 Eläintarhan johtaja/3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 26 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan toimintasäännön muuttaminen siten, että asiakaspalveluyksikön nimi muutetaan markkinointi- ja asiakaspalveluyksiköksi ja markkinointipäällikkö nimetään yksikön johtoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennusteet 2-3/2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren luontokouluhankkeen hankinta kymmeneksi vuodeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan käytössä olevien tilojen vuokran määräytymisperusteet (pdf) (html)


§ 30 Eläintarhan johtaja/8

Eläintarhan poiston alainen käyttöomaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 31 Eläintarhan johtaja/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15