Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
02 / 16.05.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 10 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 11 Eläintarhan johtaja/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 12 Eläintarhan johtaja/3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 13 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2014-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


§ 14 Eläintarhan johtaja/6

Pysäköintimaksuista sekä asiakkaille vuokrattavien rattaiden hinnankorotuksesta päättäminen (pdf) (html)


§ 15 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2013 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 16 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren luontokoulu-vuokratilan hankinta kymmeneksi vuodeksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Eläintarhan johtaja/8

Korkeasaaren eläintarhan riikinkukkotalvitilan kohonneista rakentamiskustannuksista päättäminen (pdf) (html)


§ 18 Eläintarhan johtaja/9

Korkeasaaren eläintarhan vastaanottoalueen rakentamisesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 19 Eläintarhan johtaja/10

Lausuntopyyntö Suomen suojelualueiden luokittelemiseksi IUCN:n suojelualueluokituksen mukaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Eläintarhan johtaja/11

Lausuntopyyntö Eläintarhan johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Eläintarhan johtaja/12

Eläintarhan johtokunnan kokousajat syyskaudella 2013 (pdf) (html)


§ 22 Eläintarhan johtaja/13

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15