Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
01 / 14.02.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Eläintarhan johtaja/3

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2012 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 4 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2013 tulosbudjetin hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan toimintakertomus vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1


§ 6 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Eläintarhan johtaja/7

Korkeasaaren eläintarhan toimintasäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 8 Eläintarhan johtaja/8

Eräiden koneiden ja laitteiden poistot (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Eläintarhan johtaja/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15