Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
04 / 24.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 20 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 22 Eläintarhan johtaja/3

Korkeasaaren eläintarhan talousarvioehdotus v. 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2013-2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 23 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan toimintasäännön hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 24 Eläintarhan johtaja/5

Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 6 §:n päätösvallan delegointi viranhaltijalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2012 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 26 Eläintarhan johtaja/7

Eläintarhan johtokunnan kokousajat syyskaudella 2012 (pdf) (html)


§ 27 Eläintarhan johtaja/8

Eläintarhan johtokunnan lausunto tarkastuslautakunnalle Helsingin kaupungin arviointikertomuksen 2011 kohdasta 1.6. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 28 Eläintarhan johtaja/9

Esitys kaupunginjohtajalle Korkeasaaren eläintarhan 125-vuotishistoriikin laatimiseksi (pdf) (html)


§ 29 Eläintarhan johtaja/10

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15