Suoraan sisältöön

Eläintarhan johtokunta
02 / 16.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 5 Eläintarhan johtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 6 Eläintarhan johtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 7 Eläintarhan johtaja/3

Eläintarhan johtokunnan lausunto Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta järjestöportaalin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Eläintarhan johtaja/4

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2012 tulosbudjetin vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Eläintarhan johtaja/5

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2011 tilinpäätös (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 10 Eläintarhan johtaja/6

Korkeasaaren eläintarhan hallintopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 11 Eläintarhan johtaja/7

Eläintarhan johtokunnan lausunto demokratiaryhmän loppuraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 12 Eläintarhan johtaja/8

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Ranskaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Eläintarhan johtaja/9

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15