Suoraan sisältöön

Yleisten töiden lautakunta
18 / 04.06.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 242 Kaupungininsinööri/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 243 Kaupungininsinööri/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 244 Kaupungininsinööri/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 245 Kaupungininsinööri/4

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta (pdf) (html)


§ 246 HKR-Rakennuttaja/1

Rakennesuunnittelun puitesopimus 2013 - 2014, yksilöimättömät rakennesuunnittelutehtävät, suunnittelijoiden valinta ennen 31.12.2014 tehtävissä toimeksiannoissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 247 Hallinto-osasto/HKR/1

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 25.4.2013 § 193 vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätös § 193, 25.4.2013

Liite 2

Oikaisuvaatimus


§ 248 Hallinto-osasto/HKR/2

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 25.4.2013 § 195 vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätös § 195, 25.4.2013

Liite 2

Oikaisuvaatimus


§ 249 Hallinto-osasto/HKR/3

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 2.5.2013 § 218 vahingonkorvausasiassa (pdf) (html)

Liite 1

päätös § 218 2.5.2013

Liite 2

Oikaisuvaatimus


§ 250 Arkkitehtuuriosasto/1

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien julkisen käymälän saamista Alppipuistoon (pdf) (html)


§ 251 Arkkitehtuuriosasto/2

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Heikki Takkisen ym. valtuustoaloitteesta koskien rauniopuiston suunnittelun käynnistämistä Käpylään (pdf) (html)

Liite 1


§ 252 Palveluosasto/1

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikka-luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Palveluosasto/2

Alueen vuokraaminen Kämp Oy:lle Pohjoisesplanadi 29 ja Kluuvikatu 2 kulmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 254 Palveluosasto/3

Yleisten alueiden luovuttaminen terassitoimintaan vuosina 2014-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 255 Palveluosasto/4

Takaisinsaantivaatimuksen hyväksyminen, Pohjola Vakuutus Oy, liukastuminen Postikadulla (pdf) (html)


§ 256 Katu- ja puisto-osasto/1

Jakomäentie välillä Vuorensyrjä - Suurmetsäntie sekä Jaakobintori, nro 29987, Jakomäenkuja ja Jakomäenpolku, nro 29988, ja Suurmetsäntie välillä Vanha Porvoontie - Huokotie, nro 29990, katusuunnitelmien hyväksyminen, Suurmetsä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

HEL 2013-002319 muistutus katusuunnitelmaan

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Katu- ja puisto-osasto/2

Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kiasmanpuistoon ja Baanalle, katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen, Kluuvi, nro 29364/1. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 258 Katu- ja puisto-osasto/3

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, katusuunnitelman hyväksyminen, Vartiokylä, nro 29227/2-3 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 259 Katu- ja puisto-osasto/4

Selkämerenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, liikuntakenttä, Länsisatama, nro VIO 5672/1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 260 Katu- ja puisto-osasto/5

Siilitien metroaseman liityntäpysäköinti ja Siilitien liikennejärjestelyt, katujen rakentaminen, maanrakennus- ja kunnallistekniikan työt, urakoitsijan valinta (pdf) (html)


§ 261 Katu- ja puisto-osasto/6

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Jape Lovén ja 20 muun valtuustoaloitteesta koskien Vuosaaren sillan paino- ja pituusrajoituksia (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15