Suoraan sisältöön

Kaupunkisuunnittelulautakunta
26 / 10.11.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 328 Virastopäällikkö/Ksv/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 329 Virastopäällikkö/Ksv/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 330 Yleissuunnitteluosasto/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Helsingin uudeksi yleiskaavaksi (Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asemakaavaosasto/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Pitäjänmäen Sulkapolun ympäristön asemakaavan muutokseksi (nro 12349) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Kustannukset

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 10

Mielipidekirjeet

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Liikennesuunnitteluosasto/1

Pitäjänmäentien, Sulkapolun, Turkismiehentien ja Viinenkujan liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asemakaavaosasto/2

Herttoniemen yritysalueen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo, suunnitteluperiaatteet

Liite 10

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo, Designkatu

Liite 11

Mielipidekirjeet, suunnitteluperiaatteet

Liite 12

Mielipidekirjeet, Designkatu

Liite 13

Osa päätöshistoriaa, suunnitteluperiaatteet

Liite 14

Osa päätöshistoriaa, Designkatu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asemakaavaosasto/3

Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asemakaavaosasto/4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kannelmäen Kantelettarentie 9 asemakaavan muutokseksi (nro 12275) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 9

Kirje

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asemakaavaosasto/5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden uudelleenkäyttöä (pdf) (html)


§ 337 Virastopäällikkö/Ksv/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15