Suoraan sisältöön

Kaupunkisuunnittelulautakunta
34 / 16.12.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 415 Virastopäällikkö/Ksv/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 416 Virastopäällikkö/Ksv/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 417 Yleissuunnitteluosasto/1

Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava, luonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo

Liite 37

Mielipidekirjeet

Liite 38

Kslk:ssa 9.12.2014 ja 16.12.2014 pöydälle jatetut mielipidekirjeet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 418 Asemakaavaosasto/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Herttoniemen yritysalueen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muutokseksi (nro 12319) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Asemakaavaosasto/2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Mellunmäen Saariseläntien ja Pyhätunturintien alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12329) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Mielipiteen lähettäneet -luettelo

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Asemakaavaosasto/3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Atlantinkaaren asemakaavan muutokseksi (nro 12331) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 421 Liikennesuunnitteluosasto/1

Atlantinkaaren alueen alustava liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 422 Asemakaavaosasto/4

Vastine Pasilan keskustakorttelin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12261) tehtyyn muistutukseen (pdf) (html)

Liite 1

Muistutus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 423 Virastopäällikkö/Ksv/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15