Suoraan sisältöön

Kaupunkisuunnittelulautakunta
33 / 03.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 399 Virastopäällikkö/Ksv/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 400 Virastopäällikkö/Ksv/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 401 Asemakaavaosasto/2

Telakkarannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12100) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Yleissuunnitteluosasto/1

Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava, visio 2050 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 23

Liite 24

Liite 26

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Asemakaavaosasto/1

Keski-Pasila, Veturitien eteläosan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12230) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Liikennesuunnitteluosasto/1

Veturitien liikennesuunnitelmasta annetut lausunnot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Asemakaavaosasto/3

Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12217) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 12

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Asemakaavaosasto/4

Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolan liikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12185) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Asemakaavaosasto/5

Sompasaaren alueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12200) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Asemakaavaosasto/6

Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12243) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Asemakaavaosasto/7

Tapulikaupungin Maatullinpuiston eteläosan asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12191) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Virastopäällikkö/Ksv/3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousajat vuonna 2014 sekä viranhaltijapäätösten otto-oikeusharkinnasta päättäminen (pdf) (html)


§ 411 Puheenjohtaja/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15