Suoraan sisältöön

Kaupunkisuunnittelulautakunta
32 / 20.11.2012Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 398 Virastopäällikkö/Ksv/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 399 Virastopäällikkö/Ksv/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 400 Yleissuunnitteluosasto/1

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asemakaavaosasto/1

Capellan puistotien kortteleiden asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Asemakaavaosasto/2

Viikinrannan asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Asemakaavaosasto/3

Villa Arabeskin ja Verkatehtaanpuiston asemakaavan muutosehdotus (nro 12159) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Asemakaavaosasto/4

Forsbyn tilan renkituvan asemakaavan muutosehdotus (nro 12158) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Asemakaavaosasto/5

Malmi, Tullivuorentien eteläpuoleisen alueen asemakaavan muutosehdotus (nro 12170) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Asemakaavaosasto/6

Jätkäsaaren tornihotellia koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot (nro 12101) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Virastopäällikkö/Ksv/3

Asemakaavaosaston läntisen toimiston toimistopäällikön viran täyttäminen (pdf) (html)


§ 408 Virastopäällikkö/Ksv/4

Kaupunginhallituksen päätös asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 täytäntöönpanosta (pdf) (html)


§ 409 Yleissuunnitteluosasto/2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista (pdf) (html)


§ 410 Asemakaavaosasto/7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys rakennuskiellon jatkamiseksi Kulosaaren tontilla 42014/7 (nro 12169) (pdf) (html)

Liite 1


§ 411 Asemakaavaosasto/8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys rakennuskiellon jatkamiseksi Itäiseen saaristoon (nro 12161) (pdf) (html)

Liite 1


§ 412 Asemakaavaosasto/9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta asukastilojen saamisesta Siltamäen ostoskeskukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 413 Liikennesuunnitteluosasto/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto rakennuslautakunnalle koskien päiväkotien ajoneuvoliikennettä ja Lallukankujalla olevan päiväkodin saattoliikennettä (pdf) (html)


§ 414 Puheenjohtaja/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15