Suoraan sisältöön

Kaupunkisuunnittelulautakunta
39 / 13.12.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 431 Virastopäällikkö/Ksv/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 432 Virastopäällikkö/Ksv/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 433 Yleissuunnitteluosasto/1

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Asemakaavaosasto/1

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Tornihotellin ja Sonckin makasiinien (Jätkäsaari, Tyynenmerenkatu) tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12351) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Muistutus

Liite 9

Osa päätöshistoria

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 435 Liikennesuunnitteluosasto/1

Tyynenmerenkadun liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 436 Asemakaavaosasto/2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen tarkistettu asemakaavaehdotus (nro 12088) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Kirje ja mielipidekirjeet

Liite 11

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 437 Liikennesuunnitteluosasto/2

Kontulan keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 438 Asemakaavaosasto/3

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Asemakaavaosasto/4

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Asemakaavaosasto/5

Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Mielipidekirjeet

Liite 10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Asemakaavaosasto/6

Kaartinkaupunki, Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 442 Liikennesuunnitteluosasto/3

Pyöräliikenteen tavoiteverkko esikaupunkialueilla (pdf) (html)

Liite 1


§ 443 Virastopäällikkö/Ksv/3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ylimääräinen kokous 20.12.2016 (pdf) (html)


§ 444 Virastopäällikkö/Ksv/4

Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikölle (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus


§ 445 Hallinto-osasto/Ksv/1

Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 4/2016 (pdf) (html)


§ 446 Yleissuunnitteluosasto/2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle aloitteesta, joka koskee Rysäkarin siirtämistä Espooseen (pdf) (html)


§ 447 Asemakaavaosasto/7

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle rakennuskiellon pidentämiseksi Hernesaaren alueella (Länsisatama) (nro 12437) (pdf) (html)

Liite 1


§ 448 Liikennesuunnitteluosasto/4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Liisankadun ja Maurinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista (pdf) (html)


§ 449 Liikennesuunnitteluosasto/5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Vuosaarentien liikenneturvallisuuden parantamista (pdf) (html)


§ 450 Liikennesuunnitteluosasto/6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee pyöräilijöiden ajolinjojen merkitsemistä Elielinaukiolla (pdf) (html)


§ 451 Virastopäällikkö/Ksv/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:15