Opetuslautakunta
02 / 14.02.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


OPETUSTOIMEN JOHTAJA


1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


4

Kaupungin viranomaisen päätösten seuraaminen (pdf) (html)


5

Helsingin hallinto-oikeuden päätös (pdf) (html)

Liite 1

Beslut 18.11.2016


6

Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen rahoitusperiaatteiden uudistaminen (pdf) (html)


7

Opetuslautakunnan lausunto valtuutettu René Hurstin tekemästä hygieniapassikoulutusta koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


PERUSOPETUSLINJA


1

Lausunto Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1


2

Lausunto Munkkivuoren ala-asteen peruskorjauksen enimmäishinnan korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
28.12.2016 15:39