Suoraan sisältöön

Arbis direktionen

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. ( Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation § 516/2004, Personuppgiftslag § 523/1999, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling § 348/2007 )05.12.2019 20:15

Föredragningslistor och mötesprotokoll, fr.o.m. 29.1.2015

Arbis föredragningslistor och mötesprotokoll, fr.o.m. 29.1.2015

Beslutsmeddelanden

Arbis beslutsmeddelanden

Föredragningslistor och mötesprotokoll, 15.02.2011 - 28.1.2015

Arbis föredragningslistor och mötesprotokoll, 15.02.2011 - 28.1.2015