Suoraan sisältöön

Valtuustoseminaari 4.-5.2.2021

Saate 2017-2021 strategian ja johtamisjärjestelmän arviointiin - 

  • Ennakkomateriaalit ja strategian toteutumisen arviointi löytyvät tämän sivun alareunasta.

Torstai 4.2.2021 klo 13.00 – 17.00

Lähetys Helsinki-kanavalla

Puheenjohtaja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs

Valtuustoseminaarin ohjelma ruotsiksi (Esitykset ja ennakkomateriaalit ovat suomeksi ja pdf-tiedostoja. Koko seminaari 4.-5.2. näytetään verkossa Helsinki-kanavalla)

13.00 – 13.05 Seminaarin avaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs

13.05 – 13.20 Kaupunkistrategian toteutuminen

Pormestari Jan Vapaavuori

13.20 – 13.35 Strategian toteutuminen strategiamittareiden valossa

Strategiajohtaja Markus Kühn / Strategiapäällikkö Marko Karvinen

13.35 – 13.40 Strategia 2017-2021 tarkastusviraston näkökulmasta

Tarkastusjohtaja Timo Terävä, Arviointikertomus - esitys, tekstitiedostona 

Mitkä olivat keskeisimmät onnistumiset, haasteet ja opit?

13.40 – 14.00 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen - esitystekstitiedostona

14.00 – 14.10 Keskustelu

14.10 – 14.30 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho - esitystekstitiedostona

14.30 – 14.40 Keskustelu

14.40 – 15.00 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio - esitystekstitiedostona

15.00 – 15.10 Keskustelu

15.10 – 15.30 Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen - esitystekstitiedostona

15.30 – 15.40 Keskustelu

15.40 – 16.00 Keskushallinto, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna - esitystekstitiedostona

16.00 – 16.10 Keskustelu

16.10 – 16.30 Kärkihankkeiden toteutuminen, onnistumiset ja opit

      • Jako kahteen rinnakkaiseen ryhmään, joissa 4 x 5 min esitykset

Hyvinvointihankkeetp pj. Yksikön päällikkö Mirja Heiskari

16.10 – 16.15 Mukana-ohjelma, eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymishaaste, Yksikön päällikkö Katja Rajaniemi - esitystekstitiedostona

16.15 – 16.20 Liikkumisohjelma projektipäällikkö Minna Paajanen - esitystekstitiedostona

16.20 – 16.25 Merellinen strategia projektipäällikkö Minttu Perttula - esitystekstitiedostona

16.25 – 16.30 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisrakenne Hyte-koordinaattori Stina Högnabba - esitystekstitiedostona

Tekniset hankkeet pj. Kehittämispäällikkö Ritva Pöntinen

16.10 – 16.15 Hiilineutraali Helsinki 2035 projektinjohtaja Kaisa-Reetta Koskinen - esitystekstitiedostona

16.15 – 16.20 Maapolitiikka tonttipäällikkö Sami Haapanen - esitystekstitiedostona

16.20 – 16.25 Toimitilastrategia rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hilden - esitystekstitiedostona

16.25 – 16.30 Kävelykeskusta ja maanalainen kokoojakatu projektinjohtaja Katariina Baarman - esitystekstitiedostona

16.30 – 17.00 Keskustelua

Perjantai 5.2.2021 klo 9.00 – 13.00

Lähetys Helsinki-kanavalla

Puheenjohtaja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs

9.00 – 9.10 Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin kokonaisuus

Strategiapäällikkö Marko Karvinen, esitys, tekstitiedostona

9.10 – 9.30 Helsingin johtamisjärjestelmän ja toimialamallin kokonaisarviointi

Tutkijatohtori Anni Jäntti, Tampereen yliopisto, esitys, tekstitiedostona

Osallistujina lisäksi: professori Arto Haveri ja professori Pasi-Heikki Rannisto sekä osahankevastaavat Jenni Airaksinen, Virpi Sillanpää ja Elias Pekkola.

9.30 – 10.00 Keskustelua

10.00 – 10.15 Henkilöstökokemus, johtaminen ja toimintakulttuuri

Henkilöstöjohtaja Nina Gros - esitystekstitiedostona

10.15 – 10.30 Toimintaympäristön muutos ja koronakriisin mahdolliset vaikutukset strategiaan

Strategiajohtaja Markus Kühn, esitys, tekstitiedostona Toimintaympäristö muutos: Tietopohjan keskeiset indikaattorit ja ilmiöt

10.30 – 11.10 Valtuustoryhmien työskentelyaika

11.10 – 12.10 Ryhmäpuheenvuorot: kaupunkistrategian toteutuksen arviointi

12x4 min = 60 min

12.10 – 12.40 Keskustelua

12.40 – 12.50 Valmistautuminen uuden valtuustokauden strategiatyöhön

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna - esitystekstitiedostona

12.50 – 13.00 Päätössanat

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs


Ennakkomateriaalit ja strategian toteutumisen arviointi

Mittarit ja arvioinnit

Palvelutoiminnan arviointi

Strategian toimeenpano ja toimintaympäristö

Johtamisjärjestelmän arviointi02.02.2021 12:16