Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsenet eli varavaltuutetut

Kaupunginvaltuuston varajäsenet 2017–2021 / Ersättare i stadsfullmäktige 2017–2021 / Deputy Councillors 2017–2021

Varavaltuutetut listattu kutsumisjärjestyksessä puolueittain.


Klemetti Tapio KOK
Rissanen Laura KOK
Varjokari Laura KOK
Pasterstein Dennis KOK
Rauhamäki Tatu KOK
Pajula Matias KOK
Hillman Perttu KOK
Vierunen Maarit KOK
Niiranen Matti KOK
Raittinen Timo KOK
Enroth Matti KOK
Luoma Tuomo KOK
Haavisto Joona KOK
Ruhala Heidi KOK
Abib Mukhtar KOK
Krabbe Johanna KOK
Haglund Iida KOK
Harjuhahto-Madetoja Katrina KOK
Hyvärinen Maritta KOK
Luomanen Raine KOK
Ahsanullah Tarik KOK
Kupias Marianna KOK
Isoaho Minna KOK
Pakkanen Sanna-Maria KOK
Hytönen Pia KOK
     Nieminen Jarmo VIHR
Nuorteva Johanna VIHR
Krohn Minerva VIHR
Tamminen Lilja VIHR
Pasanen Amanda VIHR
Kolehmainen Joonas VIHR
Nordström Laura VIHR
Saares Pauliina VIHR
Korppi Anu VIHR
Laine Anna VIHR
Kiesiläinen Mikko VIHR
Sivonen Sameli VIHR
Särelä Mikko VIHR
Suominen Riikka VIHR
Lehtinen Pauliina VIHR
Ylikahri Ville VIHR
Halonen-Malliarakis Niina VIHR
Merenmies Matilda VIHR
Ikävalko Suzan VIHR
Lyytinen Jonas VIHR
Möller  Antti VIHRAnttila Maija SDP
Sevander Tomi SDP
Paavolainen Sara SDP
Taipale Kaarin SDP
Lovén Jape SDP
Vainikka Mirka SDP
Valokainen Tuomo SDP
Gurhan Deek SDP
Jungner Mikael SDP
Vuorela Antti SDP
Gebhard Elisa SDP
 Välimäki  Heta  SDP


Abdulla Zahra VAS
Puhakka Sirpa VAS
Valpio Jani VAS
Hagman Sandra VAS
Alanen Outi VAS
Suoranta Anu VAS
Nyholm
Henrik
VAS
Välipirtti  Mika VAS
Esse Ahmed VAS
Pihlaja
Kirsi
VASStrandén Juhani PS
Landén Maria PS
Niskanen Aleksi PS
Ahva Toni PS (SIN)
Villo
Pertti
PS
Ahva Tiina PS (SIN)
     
Harms-Aalto Martina RKP
Tamrakar Byoma RKP
Palmén Karin RKP
Ahlblad
Linda
RKP
Ismark Runa RKP
     
Puska Pekka KESK
Das Bhowmik
Elina KESK
     
Vuorinen Tuulikki KD
Sileoni
Hannu KD
     
Ruotsalainen Nelli FP
Ahola
Heidi
FP
     
Ahola Amos LIB (AP)
Bergman Leo LIB (AP)


30.06.2021 16:49