Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Anna Vuorjoki

2021

Toivomusponsi, kaupungin ylläpitämä talviuintipaikka Laajasaloon
02.06.2021 / HEL 2021-006821

2020

Toivomusponsi, toimenpidesuunnitelman laatiminen mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen jonojen purkamiseksi, Vuorjoki Anna
10.06.2020 / HEL 2020-007842

2019

Toivomusponsi 1, mahdollisuus valita kasvijuoma maidon rinnalla, Vuorjoki Anna
25.09.2019 / HEL 2019-010190

Toivomusponsi 2, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hankintojen kilpailukriteerien tarkistaminen, Vuorjoki Anna
25.09.2019 / HEL 2019-010196

Toivomusponsi, omaishoitoa tukevien palvelujen kehittämisen kattavampi toteuttaminen tarkastuslautakunnan vaatimusten mukaisesti, Vuorjoki Anna
11.12.2019 / HEL 2019-012969

2018

Vuorjoki Anna, toivomusponsi, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, pikatilausmatkamäärien kriteerit
17.01.2018 / HEL 2018-000862

Toivomusponsi, päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS:lle ja kaupungille jäävien palvelujen saatavuus, Vuorjoki Anna
07.11.2018 / HEL 2018-011712

2017

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, nuorten aloitejärjestelmästää tiedottaminen kouluissa
19.04.2017 / HEL 2017-005411

2016

Vuorjoki Anna toivomusponsi 2, selvitetään mahdollisuutta osallistaa sateenkaarinuoria koulu- ja oppilaitoskohtaisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen
02.03.2016 / HEL 2016-003128

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, Lain mukaan jokaisella koululla ja oppilaitoksella tulee 1.1.2017 olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Jotta nämä suunnitelmat tukisivat sateenkaa-rinuorten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia mahdollisimm...
02.03.2016 / HEL 2016-003093

Vuorjoki Anna toivomusponsi 2, selvitetään mahdollisuutta osallistaa sateenkaarinuoria koulu- ja oppilaitoskohtaisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen
02.03.2016 / HEL 2016-003128

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, Lain mukaan jokaisella koululla ja oppilaitoksella tulee 1.1.2017 olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Jotta nämä suunnitelmat tukisivat sateenkaa-rinuorten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia mahdollisimm...
02.03.2016 / HEL 2016-003093

Vuorjoki Anna, toivomusponsi,16 Kvsto edellyttää, että asemakaava vaiheessa selvitetään mahdollisuutta säilyttää rakentamattomina Veräjämäen ja Pirunkallion metsäalueiden luontoarvojen ja virkistyskäytön kannalta keskeiset osat, jotka ovat luonnon...
26.10.2016 / HEL 2016-012142

2015

Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, ennen seuraavan valtuustostrategian valmistelua selvitetään, miten nykyiset palveluasumiseen pääsyn kriteerit turvaavat vanhusten hyvän hoidon ja elämän laadun. Selvitystyössä kuullaan henkilöstöä, asiakkaiden edust...
09.09.2015 / HEL 2015-01034105.12.2019 18:13