Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Pilvi Torsti

2019

Toivomusponsi, lähipäiväkotiperiaatteen huomioiminen vuoden 2021 budjettivalmistelussa, Torsti Pilvi
27.11.2019 / HEL 2019-012431

2018

2017

Torsti Pilvi, toivomusponsi 3, suunnitelma lasten tarpeiden huomioimiseksi talousarvioesityksessä
21.06.2017 / HEL 2017-007692

Torsti Pilvi, toivomusponsi 3, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuohjelman valmisteleminen
27.09.2017 / HEL 2017-010752

Torsti Pilvi, toivomusponsi 1, paperittomien tieto- ja vertailuaineisto valtuuston käsittelyyn
29.11.2017 / HEL 2017-013319

2015

Torsti Pilvi toivomusponsi 2, Kvsto edellyttää, että kiinteistölautakunta käsittelee Hakaniemen hallin sisäisen pääomavuokran määrittelyn uudelleen ja pohtii ratkaisua, jossa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Finlandiatalon osalta on toimittu s...
26.08.2015 / HEL 2015-009705

Pilvi Torstin toivomusponsi, valtuusto edellyttää, että ryhmäaloitteen kohdassa 11 todettua työllisyyden toimeenpano-ohjelmaa ohjaamaan selvitetään mahdollisuutta hyväksyä samassa yhteydessä strateginen Helsingin työllisyysohjelma, jossa linjataan...
23.09.2015 / HEL 2015-010973JAA
05.12.2019 18:13