Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Leo Stranius

2019

2018

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) raporttiin olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit, Stranius Leo
16.05.2018 / HEL 2018-006281

2017

Stranius Leo, selvitetään mahdollisuutta tehdä Helsingin kaupungin varallisuuden hoidolle ja sijoitustoiminnalle
17.05.2017 / HEL 2017-006306

Stranius Leo, toivomusponsi 2, lausunnot Ruudilta ja nuorisoneuvostolta päätöksenteon pohjaksi
29.11.2017 / HEL 2017-013314

2016

Stranius Leo, toivomusponsi, Selvitetään mahdollisuus säilyttää alueen nykyiset luonto- ja virkistysarvot sekä selvitetään mahdollisuudet kartoittaa uhanalaiset eläin- ja kasvilajit nykyistä tarkemmin.
30.03.2016 / HEL 2016-010007

Stranius Leo toivomusponsi 17, Selvitetään mahdollisuus minimoida Pornaistennimen mahdollisen rakentamisen vaikutus Natura-alueen suoja-alueeseen, jotta kaavaratkaisu ei katkaisisi viheryhteyttä Viikkiin tai heikentäisi luonnonniittyä, jonka merki...
26.10.2016 / HEL 2016-012143

Stranius Leo, toivomusponsi 18; Selvitetään mahdollisuus säilyttää Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueet
26.10.2016 / HEL 2016-012144

2015

2014

Toivomusponsi, että Vantaanjoessa elävän EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamiseksi tehdään riittävä ympäristövaikutusten arviointi
10.09.2014 / HEL 2014-011273

Toivomusponsi 1, Kvsto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus, miten oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen ja väistötiloihin voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta lukiolaisten yhtenäinen ja turvallinen koulupolku voidaan muutoksen kesk...
10.09.2014 / HEL 2014-011278

Toivomusponsi, että Vantaanjoessa elävän EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamiseksi tehdään riittävä ympäristövaikutusten arviointi
10.09.2014 / HEL 2014-011273

Toivomusponsi 1, Kvsto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus, miten oppilaiden siirtyminen koulusta toiseen ja väistötiloihin voidaan tehdä mahdollisimman helpoksi, jotta lukiolaisten yhtenäinen ja turvallinen koulupolku voidaan muutoksen kesk...
10.09.2014 / HEL 2014-011278JAA
05.12.2019 18:13