Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Mirita Saxberg

2018

Toivomusponsi, riittävät resurssit perhepäivähoidossa tapahtuvan alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen, Saxberg Mirita
28.11.2018 / HEL 2018-012639

2017JAA
05.12.2019 18:13