Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Mirita Saxberg

2021

Toivomusponsi, vesireittiliikenne Kruunuvuorenranta - keskusta julkisen liikenteen lipun piiriin, Saxberg Mirita
10.11.2021 / HEL 2021-012786

2020

Toivomusponsi, työtoiminnassa olevien kehitysvammaisten työosuusrahan maksun perusteiden arvioiminen, Saxberg Mirita
23.09.2020 / HEL 2020-010668

Toivomusponsi, Laajasalon ratikkakorttelin kaava-alueen eteläpuolelle jäävän metsäalueen luonnonrauhan säilyttäminen, Saxberg Mirita
04.11.2020 / HEL 2020-012225

Toivomusponsi, arviointiperusteiden asettaminen lastenvalvojan toiminnalle, Saxberg Mirita
09.12.2020 / HEL 2020-013733

2018

Toivomusponsi, riittävät resurssit perhepäivähoidossa tapahtuvan alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen, Saxberg Mirita
28.11.2018 / HEL 2018-012639

201705.12.2019 18:13