Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Wille Rydman

2019

2016

Rydman Wille, toivomusponsi 2, Hyväksyessään johtamisjärjestelmän uudistamisen ja siihen liittyvän hallintosäännön kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa Helsingin Kaupunginorkesterin taiteellisen, toiminnallisen ja hallinnollisen ...
22.06.2016 / HEL 2016-008024JAA
05.12.2019 18:13