Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Petrus Pennanen

2020

Toivomusponsi, sähköautojen täyden latausvalmiuden edellyttäminen tontinluovutusehdoissa, Pennanen Petrus
29.01.2020 / HEL 2020-001168

Toivomusponsi, hoitajien kuulemisen lisääminen työn ongelmakohdista ja oman työn organisointia koskevan päätösvallan lisääminen, Pennanen Petrus
26.02.2020 / HEL 2020-002510

Toivomusponsi, puun pienpolton aiheuttamien hiukkaspäästöjen vähentäminen, Pennanen Petrus
10.06.2020 / HEL 2020-007850

2019

Toivomusponsi 1, erikoisopetuspäivien järjestäminen Popup-kouluna tai Helsinki Education Week:n yhteydessä, Pennanen Petrus
27.02.2019 / HEL 2019-002702

Toivomusponsi 2, yhteistyösopimusmallin soveltaminen Tapahtumien Tiekartta -työssä kaupunkikulttuuritapahtumien turvaamiseksi, Pennanen Petrus
27.02.2019 / HEL 2019-002705

Toivomusponsi, Ruuti.net -aloitejärjestelmän korvaaminen Kuntalaisaloite.fi -palvelusta muokatulla nuorten aloitepalvelulla, Pennanen Petrus
06.11.2019 / HEL 2019-011613

2018

Toivomusponsi, nuorten Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtäminen oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi -palvelun alustalle, Pennanen Petrus
25.04.2018 / HEL 2018-005431

Toivomusponsi 2, koulujen ylijäämäruoan tarjoaminen ilmaiseksi, Pennanen Petrus
24.10.2018 / HEL 2018-011174

Toivomusponsi, Varaamon, avoimen lähdekoodin Helsinki-sovelluksen ja kanslian järjestelmien yhteisten komponenttien kehitysresurssit, Pennanen Petrus
28.11.2018 / HEL 2018-012635

Toivomusponsi, vähintään yhden Helsingin kaupungin lautakuntien vuoden 2019 kokouksista pitäminen julkisena kokouksena, Pennanen Petrus
28.11.2018 / HEL 2018-012680

Toivomusponsi, Varaamon, avoimen lähdekoodin Helsinki-sovelluksen ja kanslian järjestelmien yhteisten komponenttien kehitysresurssit, Pennanen Petrus
28.11.2018 / HEL 2018-012635

2017

Pennanen Petrus, toivomusponsi 1, vähäpäästöiset ja luontoystävälliset ratkaisut energiantuotantoon
27.09.2017 / HEL 2017-01072705.12.2019 18:13