Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Maria Ohisalo

2019

Toivomusponsi, nuorten aloitekanavan uudistus, Ohisalo Maria
24.04.2019 / HEL 2019-005122

2018

Toivomusponsi 3, Nuorten edustajien läsnäolo-oikeus sekä mahdollisuus puheenvuoroihin valtuuston ja lautakuntien kokouksissa, Ohisalo Maria
25.05.2018 / HEL 2018-005170

Toivomusponsi 3, asunnottomuuden tilastoinnin ja tietopohjan täsmentäminen Helsingissä Ohisalo Maria
20.06.2018 / HEL 2018-007306

Toivomusponsi 2, tiedottamisen kehittäminen nuorten aloitekanavasta, Ohisalo Maria
24.10.2018 / HEL 2018-011176

Toivomusponsi 1, selvitys mahdollisuuksista jakaa kaupungin laitoskeittiöiden ylijäävää ruokaa maksutta, Ohisalo Maria
24.10.2018 / HEL 2018-011175

2017

Ohisalo Maria, toivomusponsi 5, Nuorten läsnäolo ja puhevalta valtuuston ja lautakuntien kokouksissa
19.04.2017 / HEL 2017-005414

Ohisalo Maria, toivomusponsi 6, vaihtoehtoisten keinojen löytäminen leipäjonoille ruoan jakelussa
27.09.2017 / HEL 2017-01075505.12.2019 18:13