Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Silvia Modig

2019

Toivomusponsi, Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkutunnelin läntisen ulostulon toimivuus, Modig Silvia
30.01.2019 / HEL 2019-001460

2018

Toivomusponsi 2, Nuorten aloitteiden tuominen valtuuston päätettäväksi, selvitys mahdollisuudesta hallintosäännön muuttamiseen, Modig Silvia
25.04.2018 / HEL 2018-005162

Toivomusponsi, tasapainoinen vuokrakehitys varmistettava ARA-kannan perusparannuksiin varauduttaessa, Modig Silvia
16.05.2018 / HEL 2018-006256

2017

Modig Silvia toivomusponsi, Kvsto edellyttää että selvitetään mahdollisuuksia tuoda selvitys keinoista, joilla kaupunki voi hillitä asumisen hinnan nousua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vuokra-asumiseen. Olisi tärkeää tuoda selvitys seuraava...
15.02.2017 / HEL 2017-001992

Modig Silvia, toivomusponsi 4, Nuorten aloitteiden päätösvalta kaupunginvaltuustolle
19.04.2017 / HEL 2017-005413

2016

Modig Silvia, toivomusponsi 1, valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan u...
22.06.2016 / HEL 2016-007918

2015

Silvia Modigin toivomusponsi, hyväksyessään keskustakirjaston hankesuunnitelman valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään miten saunaa ylläpitävä yritys pystyy toimimaan tiloissa markkinaehtoisesti eikä saunan yritystoiminta tai se...
28.01.2015 / HEL 2015-001465JAA
23.05.2017 14:10