Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Petra Malin

2020

2019

Toivomusponsi, lentämistä koskevat ohjeistukset ja käytännöt sekä niiden vaikutus lentäen tapahtuvan työmatkustamisen määrään, Malin Petra
27.02.2019 / HEL 2019-002695

Toivomusponsi, keinot pienituloisten joukkoliikennelipun hinnan kohtuullistamisesta, Malin Petra
19.06.2019 / HEL 2019-007426

Toivomusponsi, mahdollisuudet työsuhdeasunnon vaihtamiseen nykyistä sujuvammin, Malin Petra
25.09.2019 / HEL 2019-010193

Toivomusponsi, erityistä tukea tarvitsevien lasten pääsy tuen piiriin varhaiskasvatuksessa nykyistä nopeammin, Malin Petra
27.11.2019 / HEL 2019-012430

2018

Toivomusponsi, päiväkoti- ja koulutilojen määrän varmistaminen alkuvaiheessa Pasilan Postipuiston alueella, Malin Petra
25.04.2018 / HEL 2018-005453

Toivomusponsi, merkittävien asuntokaavojen yhteydessä kiinnitettävä huomiota alueen koulu- ja päiväkotitilojen riittävyyteen, Malin Petra
16.05.2018 / HEL 2018-006244

Toivomusponsi 2, julkisen liikenteen pysäkkiratkaisu Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskukselle, Malin Petra
13.06.2018 / HEL 2018-007087

2017

Malin Petra, toivomusponsi, kysely suojateiden turvallisuudesta ja liikennekampanjan aloittaminen
01.03.2017 / HEL 2017-002671

Malin Petra toivomusponsi, toivomusponsi, Maunulan liikenneturvallisuudesta katujen läpiajoliikenteen lisääntyessä
07.06.2017 / HEL 2017-006941

2016

Malin Petra, toivomusponsi, valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet turvata musiikki-, ilmaisu-, kuvataide- ja liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuus
13.04.2016 / HEL 2016-004815

2015

Petra Malinin toivomusponsi, hyväksyessään khn vastauksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana osana katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän työtä
23.09.2015 / HEL 2015-010981

2014JAA
05.12.2019 18:13