Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät ponnet

Valtuutettu Mari Holopainen

2019

Toivomusponsi, kaupungin ohjeistus työmatkojen pidentämismahdollisuudesta lento- ja muun liikenteen päästöjen vähentämiseksi, Holopainen Mari
27.02.2019 / HEL 2019-002698

Toivomusponsi, ympäristö- ja ilmastovaikutuksien painottaminen investointipäätöksien tekemisessä, Holopainen Mari
19.06.2019 / HEL 2019-007388

Toivomusponsi, ikääntyneiden joustava kuljetuspalvelu, Holopainen Mari
09.10.2019 / HEL 2019-010687

2018

Toivomusponsi, nuorten aloitteisiin vastaaminen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa, Holopainen Mari
25.04.2018 / HEL 2018-005436

Toivomusponsi, toimialojen englanninkielisten palveluiden ja viestinnän edistymisen kartoitus ja näistä tiedottaminen lautakunnille, Holopainen Mari
30.05.2018 / HEL 2018-006466

2017

Holopainen Mari, toivomusponsi 1, päivittäisen toiminnan järjestäminen pienryhmiin päiväkodeissa
30.08.2017 / HEL 2017-009728

2016

Holopainen Mari, toivomusponsi,15 Kvsto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet edistää Helsingin houkuttelevuutta matkailukohteena. Kiinnitetään huomiota saariston tuomiin mahdollisuuksiin ja ympärivuotisten vierailukohtei...
26.10.2016 / HEL 2016-012141

Holopainen Mari, toivomusponsi 14, Kvsto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet suojella ja osoittaa virkistyskäyttöön Helsingin jäljellä oleva, arvokas kallioluonto mahdollisimman laajasti.
26.10.2016 / HEL 2016-012140

2015

Holopainen Mari, toivomusponsi 3. Selvitetään mahdollisuudet pidentää Hakaniemen hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikaa (nykyisin arkisin 6:30-15:00, lauantaisin klo 6:30-15:00) kuten useilla muillakin Helsingin merkittävillä toreilla. ...
26.08.2015 / HEL 2015-009722

Holopainen Mari toivomusponsi, Kvsto edellyttää, että varhaiskasvatuslautakunta vuosittain seuraa, miten yksityisen päivähoidon kokonaiskustannukset (sekä perheen että kaupungin kustannukset) Helsingissä kehittyvät. Samalla selvitetään, miten yksi...
09.12.2015 / HEL 2015-013969

2014

Mari Holopaisen toivomusponsi, varhaiskasvatusviraston on selvitettävä miten voidaan aktiivisesti edistää kaikille lapsille tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia mm. 1) lisäämällä päiväkotien ja kulttuuritoimen yhteistyöprojekteja, 2) lisäämäll...
07.05.2014 / HEL 2014-006368

Mari Holopaisen toivomusponsi, selvitetettävä mahdollisuudet tarjota myös kehitysvammaisille työntekijöille lisää pysyvämpiä työsuhteita esimerkiksi osa-aikaisten vakanssien muodossa.
04.06.2014 / HEL 2014-007793

Holopainen Mari toivomusponsi, kvsto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet käyttää vajaatyökykyisten työllistämistä kilpailuttamiskriteereissä
08.10.2014 / HEL 2014-012274JAA
05.12.2019 18:13