Suoraan sisältöön

Valtuutetun tekemät aloitteet

Valtuutettu Arja Karhuvaara

2020

Valtuustoaloite, fysioterapeutteja kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi, Karhuvaara Arja
29.01.2020 / HEL 2020-001111

2019

Valtuustoaloite, kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostaminen, Karhuvaara Arja
25.09.2019 / HEL 2019-010084

2018

Karhuvaara Arja, valtuustoaloite, katujen osoitteiden merkitseminen paremmin näkyviksi
17.01.2018 / HEL 2018-000642

Valtuustoaloite, lahjoitettuja marjapensaita ja hedelmäpuita koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille
25.04.2018 / HEL 2018-004922

Valtuustoaloite, kotimaisten marjojen ja hedelmien käytön lisääminen päiväkodeissa ja kouluissa, Karhuvaara Arja
13.06.2018 / HEL 2018-006842

2017

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Suomenlinnalaisten asukasportin käyttöoikeuden toteaminen
15.02.2017 / HEL 2017-001951

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite puisto- ja piha-alueiden siivoamistalkoista tiedottamisesta
03.05.2017 / HEL 2017-005366

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite osoitteen merkitsemisestä selkeämmin julkisiin rakennuksiin
03.05.2017 / HEL 2017-005365

Karhuvaara Arja ym. talousarvioaloite yli 75-v. matkalipun voimassaoloajan pidentämisestä
17.05.2017 / HEL 2017-006088

Karhuvaara Arja, valtuustoaloite roskakorien sijoittamiseksi rantojen kävelyreiteille
15.11.2017 / HEL 2017-012444

2016

Karhuvaara Arja, valtuustoaloite digityöskentelyn käyttöönotosta
16.03.2016 / HEL 2016-003259

Karhuvaara Arja, valtuustoaloite digityöskentelyn käyttöönotosta
16.03.2016 / HEL 2016-003259

2015

Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan
11.03.2015 / HEL 2015-003146

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite raitiotieyhteys Tehtaankadun ja Mechelininkadun välille
14.01.2015 / HEL 2015-000532

Karhuvaara Arja, valtuustoaloite sosiaali- ja terveysviraston ja -lautakunnan nimenmuutoksesta
26.08.2015 / HEL 2015-009510

2014

Arja Karhuvaaaran talousarvioaloite pitkäaikaishoitopaikkojen muuttamisesta kuntoutuspaikoiksi
12.03.2014 / HEL 2014-003363

Arja Karhuvaaran ym. aloite terveysreittien toteuttamisesta
10.09.2014 / HEL 2014-011021

Karhuvaara Arja ym. valtuustoaloite Tove Janssonin puiston varustamisesta teeman mukaisesti
10.12.2014 / HEL 2014-014952JAA
05.12.2019 18:14