Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
05 / 15.03.2023Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä 18.1.2023

Liite 2

Hyväksymisilmoitus 19.1.2023


Asia/4

Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2023-2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 27.12.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroamisilmoitus 20.1.2023

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 26.1.2023

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 -yhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20799/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Hermanninrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12760) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Konalan Kyttäläntie 8 ja Ajomiehentie 13 asemakaavan muutos (nro 12776) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Vartiokylän Kivensilmänkuja 2 asemakaavan muutos (nro 12682) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Pekka Saurin aloite julkisten tilojen älylaitteiden latauspisteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helen Oy:n lausunto 18.10.2022

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22