Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 01.03.2023Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 51 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 52 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 53 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 54 Asia/4

Eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/5

Eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteiden alittaminen sekä peruspääoman tuottojen alittaminen ja palauttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/6

Vuoden 2022 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/7

Vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/8

Konserniohjeen päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/9

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö takaushakemus pöytäkirjanote 22.12.2022 §135

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/10

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimistotontille 17019/1 (Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/11

Pitäjänmäen Pajamäentie 10 ja 12 ja lähialueiden asemakaavan muutos (nro 12793) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/12

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 51 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 52 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 53 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 54 Ärende/4

Överföring av anslag från vissa bindande budgetmoment i 2022 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/5

Överskridning av vissa anslag för driftsekonomin i 2022 års budget och underskridning av verksamhetsbidrag samt underskridning och återbetalning av avkastning på grundkapital (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/6

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2022 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/7

Överskridningar i 2023 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Esitykset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Ärende/8

Uppdatering av koncerndirektivet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Ärende/9

Beviljande av proprieborgen till Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö takaushakemus pöytäkirjanote 22.12.2022 §135

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Ärende/10

Arrende- och försäljningsprinciper för kontorstomten 17019/1 (Böle) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/11

Detaljplaneändring för Smedjebackavägen 10 och 12 och närområden i Sockenbacka (nr 12793) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22