Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 05.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 228 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 229 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 230 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmästä erottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Erottamisilmoitus 21.9.2022


§ 231 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 25.8.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 7.9.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/6

Metron raidevirtapiirien korvaamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Luettelo tonteista

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/8

Kaarelan Pihkatien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12690) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/9

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin kattavan toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/10

Valtuutettu Seija Muurisen aloite työryhmästä määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/11

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite ystävyyskaupunkitoiminnasta Kiovan kaupungin kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/12

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/13

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite englannilla pärjäämisen helpottamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/14

Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/15

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite yksityisten ilotulitteiden kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/16

Valtuutettu Elina Kauppilan aloite rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/17

Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite peruskoulujen iltapäivän välipalasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/18

Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite maahanmuuttajien integraatiosta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/19

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite leikkipuistojen hävikkiruuan jakamisesta aikuisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/20

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite leikkipaikkojen lelulaatikoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/21

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/22

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupunkilaisten nimikkopuiden rekisteröinnistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/23

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/24

Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite vaihdevuosineuvonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/25

Valtuutettu Maarit Vierusen aloite terveysasemapalvelujen ulkoistamisesta Vuosaaren terveysasemalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/26

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 228 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 229 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 230 Ärende/3

Anmälan om uteslutning ur fullmäktigegruppen (pdf) (html)

Bilaga 1

Erottamisilmoitus 21.9.2022


§ 231 Ärende/4

Val av ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 25.8.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Ärende/5

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 7.9.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Ärende/6

Projektplan för att ersätta metrons spårledningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Hankesuunnitelma

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Ärende/7

Arrendeprinciper för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut 2023 och 2024 (pdf) (html)

Bilaga 1

Luettelo tonteista

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Ärende/8

Detaljplan och detaljplaneändring (nr 12690) för Kådvägen i Kårböle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Ärende/9

Gruppmotion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp om ett omfattande åtgärdsprogram för att avhjälpa personalbristen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Ärende/10

Ledamoten Seija Muurinens motion om en arbetsgrupp som ska ta fram åtgärder som påverkar tillgången till personal inom social- och hälsovårdssektorn och att personalen stannar kvar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238 Ärende/11

Ledamoten Mika Ebelings motion om vänortsverksamhet med Kiev (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Ärende/12

Ledamoten Petrus Pennanens motion om att offentliggöra stadens ledningsgrupps promemorior (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Ärende/13

Ledamoten Alviina Alametsäs motion om att underlätta användningen av engelska i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/14

Ledamoten Elina Kauppilas motion om behovet av att fortsätta hjälpa vilda djur (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/15

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras motion om förbud mot privata fyrverkerier i Helsingfors innerstadsområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/16

Ledamoten Elina Kauppilas motion om avgiftsfria resor för rullatoranvändare (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/18

Ledamoten Nora Grotenfelts motion om eftermiddagsmellanmål i grundskolorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/17

Ledamoten Nora Grotenfelts motion om integration av invandrare i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/19

Ledamoten Sami Muttilainens motion om utdelning av svinnmat från barnens lekparker till vuxna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Ärende/20

Ledamoten Jussi Chydenius motion om leksakslådor på lekplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Ärende/21

Ledamoten Sandra Hagmans motion om utveckling av sommarverksamheten i lekparker (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249 Ärende/22

Ledamoten Pentti Arajärvis motion om personliga träd som tillägnas stadsborna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Ärende/23

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om avgiftsfria idrottstjänster för närståendevårdare (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Ärende/24

Ledamoten Eva Biaudets motion om klimakterierådgivning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Ärende/25

Ledamoten Maarit Vierunens motion om att lägga ut tjänsterna vid Nordsjö hälsostation på entreprenad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Ärende/26

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22