Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
20 / 23.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kansalliskielilautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite varautumisen vahvistamisesta turvallisuusympäristön muuttuessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite ikääntyneiden neuvolatoiminnan perustamisesta seniorikeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite hammashoidon parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite äänestyspaikkojen ja- aktiivisuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Helsingin sisäisen vesiliikenteen kokoamisesta HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Ted Apterin aloite digitaalisen työkalun käyttöönottamisesta palvelu- ja tilaverkkosuunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite metroasemien harmaiden seinien maalaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite Herttoniemen metroaseman kunnostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite Kivikon metsän suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Laura Korpisen aloite Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmusten säilyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnon monimuotoisuuden vaikutusten arvioinnista maankäytön hankkeissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Aino Tuomisen aloite kävelypainotteisten alueiden pilotoinnista koulujen ympäristössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sote-palvelujen palvelusetelien arvon tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Sini Korpisen aloite keskenmenon jälkeisestä neuvolakäynnistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Minja Koskelan aloite vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun saamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Teija Makkosen aloite Urhean yläkoulutoiminnan laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite naisten uimavuorosta Itäkeskuksen uimahalliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite liikuntapalvelujen lapsiparkkitoiminnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite maksuttomista liikuntapalveluista senioreille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vanhusneuvoston lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tekojääkentästä Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22