Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 21.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 219 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 220 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 221 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 22.6.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/4

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille ennen 1.7.2022 varatuille Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan Hitas-tonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/5

Kampin Runeberginkatu 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12700) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/6

Kampin Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12708) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/7

Meilahden Tukholmankatu 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12745) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/8

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite vesiliikenteen kehittämisestä Hakaniemestä työmatkaliikenteenä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/9

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 219 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 220 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 221 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 22.6.2022


§ 222 Ärende/4

Arrendeprinciper för vissa Hitas-tomter i Fiskehamnen, på Busholmen och i Kronbergsstranden som reserverades före 1.7.2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/5

Detaljplaneändring för Runebergsgatan 2 i Kampen (nr 12700) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Ärende/6

Detaljplaneändring för Centrums central för hälsa och välbefinnande i Kampen (nr 12708) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Ärende/7

Detaljplaneändring för Stockholmsgatan 10 i Mejlans (nr 12745) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Ärende/8

Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om utveckling av vattentrafiken från Hagnäs som pendeltrafik (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Ärende/9

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22