Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 07.09.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 213 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 214 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 215 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 216 Asia/4

Laajasalon Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavan muuttaminen (nro 12709) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Muistutukset

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/5

Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12530) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/6

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 213 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)


§ 214 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 215 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 216 Ärende/4

Detaljplaneändring för Tavastvarpsvägen, Ilvägen och Knysgränd på Degerö (nr 12709) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Muistutukset

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Ärende/5

Detaljplan och detaljplaneändring för Hallkullaudden och Notholmen i Nybondas i Nordsjö (nr 12530) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Ärende/6

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22