Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 01.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 138 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 139 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 140 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 19.4.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/5

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/6

Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Oulunkylä, tontti 28320/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/8

Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/9

Pitäjänmäen Kokkokalliontie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12743) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/10

Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/11

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/12

Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/13

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/14

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/15

Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/16

Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/17

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/18

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/19

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/20

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/21

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/22

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/23

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/24

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/25

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/26

Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan kentän jäädyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/27

Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/28

Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/29

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksi Helsingin katunimistöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/30

Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/31

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 138 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 139 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 140 Ärende/3

Val av ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 19.4.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Ärende/5

Bolagisering av nettobudgeterade funktioner inom stadskansliets team Digital grund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/6

Konkurrensutsättning av Helsingfors stads företagshälsovård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Ärende/7

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Åggelby, tomten 28320/12) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Ärende/8

Detaljplaneändring för Kånalagränden 1–5 i Kånala (nr 12665) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Ärende/9

Detaljplaneändring för Kokkobergsvägen 9 i Sockenbacka (nr 12743) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Ärende/10

Ledamoten Björn Månssons motion om trafiksäkerhet nära cykelfiler som ligger intill busshållplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Ärende/11

Ledamoten Petrus Pennanens motion om att utveckla småbåtstrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Ärende/12

Ledamoten Nina Miettinens motion om lastcyklar för sambruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Ärende/13

Ledamoten Seida Sohrabis motion om att utöka antalet sopkärl på livliga rekreationsplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Ärende/14

Ledamoten Pia Pakarinens motion om en omvärdering av spårvagnsmaterielen för Kronbroarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/15

Ledamoten Erkki Karinojas motion om flygverksamhet på Malms flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundberedningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/16

Ledamoten Laura Korpinens motion om öppnande av en startbana på Malms flygplats för luftfartsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/17

Ledamoten Petrus Pennanens motion om vertikal robotparkering (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/18

Ledamoten Heimo Laaksonens motion om ett gymnasium med affärsinriktning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/19

Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om anställning av fysioterapeuter till skolhälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/20

Ledamoten Pia Pakarinens motion om kvalitetskrav i upphandlingar av serviceavtal för daghems- och skolgårdar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/21

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om screening av bröstcancer fram till 74 års ålder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/22

Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs badstrand (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/23

Ledamoten Vesa Korkkulas motion om iståndsättning av skejtparker (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Ärende/24

Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikulas motion om en lovlig målningsplats i Kottby idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Ärende/25

Ledamoten Sinikka Vepsäs motion om slopande av bastuprojektet vid Fölisöns badhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Ärende/26

Ledamoten Pia Kopras motion om en skridskobana på planen vid Taliallén (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Ärende/27

Ledamoten Emma Karis motion om en plan för att helt eller delvis riva dammen i Gammelstadsforsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Ärende/28

Ledamoten Mari Rantanens motion om uppkallande av gator efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Ärende/29

Ledamoten Seida Sohrabis motion om att ge Helsingfors en ny gata med namnet Kalastajankatu (Fiskargatan) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Ärende/30

Ledamoten Teija Makkonens motion om en fotbollshall till Stapelstadens idrottspark (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Ärende/31

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22