Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 18.05.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 104 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 105 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 106 Asia/3

Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitusjohtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälliköltä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/4

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/5

AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Oulunkylä, asuntotontit 28132/1 ja 28305/15 sekä autopaikkatontti 28132/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Oulunkylä, tontti 28231/37 ja 28140/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/8

Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 12718) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/9

Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12550) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/10

Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12672) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/11

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/12

Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/13

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite luopumiseksi ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/14

Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/16

Valtuutettu Matias Pajulan aloite kierrätyspisteiden lisäämisestä pientaloalueille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSY:n lausunto 1.2.2022

Liite 3

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lausunto 16.3.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/17

Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/18

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Roska-astioiden määrä ja koko

Liite 3

Puhtaanapitokulut 2018-2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/19

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/20

Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/21

Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/22

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/23

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion perustamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/24

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/25

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/26

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/27

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveysambulanssista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/28

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/29

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/30

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/31

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite ulkoliikuntapaikasta Akseli Toivosen kentälle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/32

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/33

Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan kentän jäädyttämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/34

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 104 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 105 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 106 Ärende/3

Ändring av förvaltningsstadgan, visstidsanställning av affärsverkens verkställande direktörer och överföring av befogenheter från kanslichefen till affärsverkens direktioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107 Ärende/4

Ändringar i 2022 års budget med anledning av bolagiseringen av verksamheten i Helsingfors stads trafikaffärsverk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 108 Ärende/5

Uppföljningsrapport 2022 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Åggelby, bostadstomterna 28132/1 och 28305/15 samt bilplatstomten 28132/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Ärende/7

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (Åggelby, tomterna 28231/37 och 28140/12) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/8

Detaljplaneändring (nr 12718) för öarna i Havshamnen (Eira, Ulrikasborg, Brunnsparken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för området Björnjägaren i Kvarnbäcken (nr 12550) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/10

Detaljplaneändring för Pärnugatan 6 i Nordsjö (nr 12672) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/11

Socialdemokratiska fullmäktigegruppens gruppmotion om att minska köerna till icke-brådskande vård inom primärvården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/12

Ledamoten Coel Thomas motion om simultantolkning i stadsfullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Ärende/13

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras motion om att upphäva den kategoriska bestämmelsen om vegetariska maträtter vid stadens evenemang (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117 Ärende/14

Ledamoten Björn Månssons motion om trafiksäkerhet nära cykelfiler som ligger intill busshållplatser (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 118 Ärende/15

Ledamoten Petrus Pennanens motion om att utveckla småbåtstrafiken (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 119 Ärende/16

Ledamoten Matias Pajulas motion om nya återvinningsplatser i småhusområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

HSY:n lausunto 1.2.2022

Bilaga 3

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lausunto 16.3.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 120 Ärende/17

Ledamoten Nina Miettinens motion om lastcyklar för sambruk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Ärende/18

Ledamoten Seida Sohrabis motion om att utöka antalet sopkärl på livliga rekreationsplatser (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Roska-astioiden määrä ja koko

Bilaga 3

Puhtaanapitokulut 2018-2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Ärende/19

Ledamoten Pia Pakarinens motion om en omvärdering av spårvagnsmaterielen för Kronbroarna (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Ärende/20

Ledamoten Erkki Karinojas motion om flygverksamhet på Malms flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundberedningen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Ärende/21

Ledamoten Laura Korpinens motion om öppnande av en startbana på Malms flygplats för luftfartsverksamhet (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125 Ärende/22

Ledamoten Petrus Pennanens motion om vertikal robotparkering (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 126 Ärende/23

Ledamoten Heimo Laaksonens motion om ett gymnasium med affärsinriktning (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 127 Ärende/24

Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om anställning av fysioterapeuter till skolhälsovården (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Ärende/25

Ledamoten Pia Pakarinens motion om kvalitetskrav i upphandlingar av serviceavtal för daghems- och skolgårdar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/26

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om screening av bröstcancer fram till 74 års ålder (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/27

Ledamoten Alviina Alametsäs motion om en ambulans för psykisk hälsa (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/28

Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs badstrand (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/29

Ledamoten Vesa Korkkulas motion om iståndsättning av skejtparker (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Ärende/30

Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikulas motion om en lovlig målningsplats i Kottby idrottspark (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Ärende/31

Ledamoten Jukka Järvinens motion om en plats för utomhusidrott vid Akseli Toivonens plan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135 Ärende/32

Ledamoten Sinikka Vepsäs motion om slopande av bastuprojektet vid Fölisöns badhus (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 136 Ärende/33

Ledamoten Pia Kopras motion om en skridskobana på planen vid Taliallén (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Ärende/34

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22