Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
22 / 08.12.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 383 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 384 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 385 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 386 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 24.11.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 387 Asia/5

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 388 Asia/6

Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Asia/7

Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Asia/8

Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari AK-tontit 20062/2,3 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Kluuvi, Kaisaniemenpuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen liike- ja toimistotonteille (Taka-Töölö, Mannerheimintie 46 ja 50) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Oulunkylä ja Haaga) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Asia/12

Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutos (nro 12687) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Asia/13

Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Asia/14

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite asukastalojen kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397 Asia/15

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite liharuokien ja maitotuotteiden määrän lisäämisestä opetus- ja vanhuspalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 398 Asia/16

Valtuutettu Thomas Wallgrenin valtuustoaloite selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Helsingin oma paikallisraha (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 399 Asia/17

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Asia/18

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asia/19

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite vetyliikenteen edistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Asia/20

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupunkiviljelyn edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Asia/21

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Asia/22

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite trans- ja muunsukupuolisten hoidon seurannasta ja kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Asia/23

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Asia/24

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uimarannasta Hanasaaren voimalalta vapautuvaan tilaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Asia/25

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite ulkokoripallon harrastusmahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Asia/26

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Asia/27

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koskien asuntotuotannon järjestämää suunnittelukilpailua ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 410 Asia/28

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 411 Asia/29

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 383 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 384 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 385 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2022–2024 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 386 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning och val av medlem i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 24.11.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 387 Ärende/5

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 388 Ärende/6

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 389 Ärende/7

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om social- och hälsovårdssektorn och stadskansliet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 390 Ärende/8

Föravtal och byggavtal för en fastighetsaffär (tomterna för flervåningshus (AK) 20062/2, 3 och 4 på Busholmen i Västra hamnen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 391 Ärende/9

Arrendeprinciper för ett obrutet område (Gloet, Kajsaniemiparken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 392 Ärende/10

Arrendeprinciper för affärs- och kontorstomter (Bortre Tölö, Mannerheimvägen 46 och 50) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 393 Ärende/11

Arrendeprinciper för vissa tomter (Åggelby och Haga) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 394 Ärende/12

Detaljplaneändring för kvarteret Staren i Kampen (nr 12687) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 395 Ärende/13

Initiativ om folkomröstning om att bevara Malms flygplats för luftfartsändamål (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 396 Ärende/14

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utvecklande av invånarhus – pilotförsök med Asukastalo Ankkuri och det nya invånarhuset i Sockenbacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 397 Ärende/15

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om ökning av mängden kötträtter och mjölkprodukter inom utbildningstjänsterna och äldreomsorgen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 398 Ärende/16

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om utredning av en lokal valuta i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 399 Ärende/17

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om utveckling av gratis kollektivtrafik (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 400 Ärende/18

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om förbättring av säkerheten i korsningen av Tölögatan och Eino Leinos gata (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 401 Ärende/19

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om främjande av vätedriven trafik i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 402 Ärende/20

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om att främja stadsodling (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 403 Ärende/21

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 404 Ärende/22

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om uppföljning och utveckling av vården av transsexuella och icke-binära (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 405 Ärende/23

Den av ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin väckta motionen om bättre arbetsmiljö för barnmorskor (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 406 Ärende/24

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en badstrand till området som blir ledigt efter Hanaholmens kraftverk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 407 Ärende/25

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om bättre förutsättningar för utomhusbasket (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 408 Ärende/26

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om inrättandet av en kulturinstitutionsfond till Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 409 Ärende/27

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en planeringstävling i bostadsproduktionsbyråns regi för ett pilotobjekt med gemenskapsboende för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 410 Ärende/28

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om främjande av konstnärlig användning av rivningsfastigheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 411 Ärende/29

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22